هنری - نقاشی

معرفی و نمایش آثار هنری شخصی

نمایشگاهی برای 5 نقاش

نمایشگاهی برای ۵ نقاش در اموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی بوکان افتتاح گردید.

هیمن قهرمانی

کاوه شیخی

شورش آهی

ناصر احمد زاده

سعید حسن زاده

این نمایشگاه از شنبه ۶/۱/۹۰ تا ۵ شنبه دایر می باشد.

1

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  2011/3/27ساعت 16:14 PM  توسط هیمن قهرمانی  |